Skip to Content

About: pawel

Recent Posts by pawel

Życzenia Świąteczne

27 Czytaj dalej →

Specustawa naftowa a inwestycje liniowe naszej Spółki

Wybrane projekty inwestycyjne PERN realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwanej Specustawą naftową).

1 Czytaj dalej →

Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej

3 czerwca 2019 r. został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez firmę EKO-KONSULT z Gdańska w obszarze planowanego przedsięwzięcia budowy II nitki Odcinka Pomorskiego.

4 Czytaj dalej →

Specustawa naftowa

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ułatwi naszej Firmie budowę i modernizację rurociągów naftowych i paliwowych

2 Czytaj dalej →

Studium Wykonalności

9 kwietnia 2019 roku Spółka przyjęła Studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego”

0 Czytaj dalej →

 

Recent Comments by pawel

    No comments by pawel

Rurociąg Pomorski