Kontakt

Wykonawcy realizujących projekt

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO:
EKO – KONSULT Sp. z o.o.

STUDIUM WYKONALNOŚCI:
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH I FORMALNO-PRAWNYCH:
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

INŻYNIER BUDOWY
SGS Polska Sp. z o.o.