Standardy realizacji inwestycji

Standardy realizacji inwestycji

Projekty inwestycyjne podejmowane przez PERN S.A. cechuje wysoka jakość realizacji i wykorzystywanych materiałów. Inwestycje realizowane są z zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w trosce o niezawodność przesyłu i zachowanie bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju.

Każda inwestycja PERN S.A. realizowana jest zgodnie z obowiązującym prawem, wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, z uwzględnieniem uwarunkowań z zakresu planowania przestrzennego. Takie podejście pozwala na uzyskanie optymalnej trasy rurociągu, wykazującej najmniejszą kolizyjność w stosunku do otoczenia.

Inwestor stosuje zaawansowane, nowoczesne rozwiązania technologiczne i systemy zabezpieczeń, gwarantujące skuteczność i efektywność przesyłu, bezpieczeństwo dostaw oraz wysoką jakość transportowanego produktu.

Plans
Architectural plan

Nadzór nad pracami budowlanymi

Przez cały czas realizacji projektu zapewniony będzie profesjonalny nadzór inwestorski, dla zapewnienia poprawności wykonania inwestycji w zakresie technologicznym oraz dbałości o bezpieczeństwo i środowisko.

Dialog społeczny:

PERN, jako spółka odpowiedzialna społecznie, realizuje swoje inwestycje w poszanowaniu praw wszystkich interesariuszy i zdaje sobie sprawę ze znaczenia dialogu ze społecznościami lokalnymi na każdym etapie realizacji projektu.

frau hält einen vortrag am flipchart vor einer gruppe

Kluczowe czynności minimalizujące oddziaływanie na otoczenie i środowisko:

Właściwy dobór okresu i sposobu prowadzenia prac

Optymalizacja trasy rurociągu

Zabezpieczenie rurociągu przed uszkodzeniami