Inwestycje PERN S.A.

PERN S.A. jako krajowy i regionalny lider logistyki paliwowo-naftowej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, realizuje Politykę Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, PERN S.A. pełnić będzie kluczową rolę w transporcie i magazynowaniu ropy i paliw. Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym stawia przed PERN szereg zadań w zakresie rozwoju infrastruktury, dlatego Spółka podjęła realizację następujących inwestycji:

Rozbudowa infrastruktury magazynowej dla ropy naftowej w Bazie w Gdańsku

W 2020 roku zakończono prace związane z rozbudową pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk oraz przekazano do eksploatacji 2 zbiorniki o pojemności 100 tys. m3 każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotąd park zbiornikowy składał się z 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności 50 tys. m3 każdy. Dzięki nowym stutysięcznikom, w Bazie Gdańsk nasi Klienci dysponują łącznie ponad 1,1 mln m³ pojemności magazynowej.

Rozbudowa paru zbiornikowego to szereg korzyści:

 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego i dodatkowe pojemności na magazynowanie zapasów interwencyjnych,
 • zwiększenie elastyczności tłoczeń oraz usprawnienie transportu wielogatunkowego.
 • wzrost przychodów z magazynowania,
 • wzrost sprawności technologicznej Bazy Gdańsk,
 • wzrost pojemności magazynowych PERN w celu poprawy elastyczności działalności operacyjnej przy odbiorze dostaw morskich i dystrybucji do rafinerii systemem rurociągowym PERN.

Głównym wykonawcą zbiorników było konsorcjum firm: Mostostal Płock S.A. (lider), Mostostal Warszawa S.A. (partner). Autorem dokumentacji projektowej, pełniący również nadzór autorski nad inwestycją był Orlen Projekt S.A.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Terminalu Naftowym w Gdańsku

Inwestycja ta jest kontynuacją I etapu budowy Terminalu Naftowego Gdańsk, w ramach którego w 2016 r. oddano do użytku sześć zbiorników (każdy po 62,5 tys. m3) o łącznej pojemności 375 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To jedyny taki obiekt w Polsce, działający jako surowcowy hub morski. Docelowo ma powstać 5 zbiorników na ropę naftową. Rozbudowa zwiększy pojemność TNG o 390 tys. m3 – do 765 tys. m3.

W październiku 2020 roku przekazano do eksploatacji 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowana inwestycja to 3 zbiorniki, każdy o pojemności 100 tys. m³ i jeden o pojemności 45 tys. m³.

W trakcie budowy jest jeszcze jeden zbiornik, o pojemności 45 tys. m³, który zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku.

Korzyści:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
 • nowe możliwości magazynowania umożliwią gromadzenie zapasów interwencyjnych,
 • zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego,
 • większe możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej,
 • nowe pojemności dla Klientów PERN,
 • bardziej efektywna obsługa tankowców wpływających do Naftoportu,
 • wzrost udziału PERN w rynku polskiej logistyki surowcowej.

Projekt TNG opracował PGNiG Gazoprojekt S.A. Głównym Wykonawcą Inwestycji jest – konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., jako lider i firma Agat S.A, partner konsorcjum. Funkcję inżyniera budowy pełnił Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.

Budowa zbiorników magazynowych w Bazach Paliw

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to istotna inwestycja dla Spółki, jej realizacja ma na celu dalsze umacnianie pozycji PERN jako lidera rynku składowania i magazynowania paliw. Zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego budowę nowych pojemności magazynowych podzielono na trzy etapy.

ETAP I – zrealizowany:

 • BP 1 Koluszki: 2 zbiorniki 32.000 m3
 • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 2 zbiorniki 32.000 m3

Głównym realizatorem zadań ujętych w pierwszym etapie inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Agat S.A.

ETAP II – zrealizowany:

 • BP 1 Koluszki: 1 zbiornik 32.000 m3,
 • BP 3 Boronów: 1 zbiornik 10.000 m3,
 • BP 4 Rejowiec: 2 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 5 Emilianów: 2 zbiorniki 10.000 m3,
 • BP 21 Dębogórze: 2 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 22 Małaszewicze: 1 zbiornik 32.000 m3.

Główni realizatorzy zadań ujętych w drugim etapie inwestycji:

 • BP 1 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
 • BP 3 i BP 4 – Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Mostostal Płock S.A.
 • BP 5 i BP 22 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
 • BP 21 – Konsorcjum w firm ALDESA Construcciones Polska sp. z o.o. (lider), ALDESA Construcciones SA, MEKRO sp. z o.o.

ETAP III – obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanych ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, zbiorników o pojemności 32 tys. m3 każdy do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Wykonawcą prac projektowych III Etapu rozbudowy jest ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to odpowiedź Spółki na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki między innymi zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

Budowa rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.

Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin) wraz z dodatkowymi pompowniami paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią osiągniecie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw na odcinku Płock – Trzebinia.

Więcej o inwestycji na www.boronowtrzebinia.pl