Inwestycje PERN S.A.

PERN S.A. jako krajowy i regionalny lider logistyki paliwowo-naftowej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, realizuje Politykę Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, PERN S.A. pełnić będzie kluczową rolę w transporcie i magazynowaniu ropy i paliw. Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym stawia przed PERN szereg zadań w zakresie rozwoju infrastruktury, dlatego Spółka podjęła realizację następujących inwestycji:

Rozbudowa infrastruktury magazynowej dla ropy naftowej w Bazie w Gdańsku

PERN S.A. zakupił w drodze przetargu nieograniczonego od Gminy Miasto Gdańsk działki znajdujące się w sąsiedztwie Bazy Gdańsk. Realizacja robót obejmujących wybudowanie 2 szt. zbiorników magazynowych o pojemności 100 tys. m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozpoczęła się 26 marca 2018 r.

Rozbudowa nowych pojemności magazynowych w Bazie Gdańsk poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego oraz dodatkowe pojemności na magazynowanie zapasów interwencyjnych. Dodatkowo zwiększy elastyczność tłoczeń i usprawnieni transport wielogatunkowy ropy, jak również nastąpi wzrost pojemności magazynowych PERN S.A. w celu poprawy elastyczności działalności operacyjnej i zwiększenia możliwości remontowych.

Do tej pory na terenie bazy magazynowanie ropy naftowej odbywa się w 18 zbiornikach o pojemności 50 tys. m3 każdy. Dzięki tej inwestycji pojemność magazynowa parku zbiornikowego Bazy Gdańsk w ciągu najbliższego roku przekroczy 1 mln m3. 

Generalnym Wykonawcą Inwestycji jest Konsorcjum Mostostal Płock S.A. i Mostostal Warszawa S.A.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Terminalu Naftowym w Gdańsku

Inwestycja ta jest kontynuacją I etapu budowy Terminalu Naftowego Gdańsk, w ramach którego w 2016 r. oddano do użytku sześć zbiorników (każdy po 62,5 tys. m3) o łącznej pojemności 375 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To jedyny taki obiekt w Polsce działający jako surowcowy hub morski. Docelowo ma powstać pięć zbiorników na ropę naftową: trzy o pojemności 100 tys. m3 każdy oraz dwa o pojemności 45 tys. mkażdy.

Rozbudowa zwiększy pojemność TNG o 390 tys. m3 – do 765 tys. m3. Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym 2019 r., zakończenie realizacji 4 z nich planowane jest na październik 2020 r., zbiornik piąty – z uwagi na zidentyfikowaną przeszkodę zostanie oddany do eksploatacji w 2021 r. Dzięki tej inwestycji wzrośnie udział PERN S.A. w rynku polskiej logistyki surowcowej. Inwestycja pozwoli m.in. na lepszą obsługę jednostek wpływających do Naftoportu oraz usprawni transport wielogatunkowy. Dodatkowo zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego i nowe możliwości magazynowania umożliwią gromadzenie zapasów interwencyjnych, co istotnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont– Naftobudowa Sp. z o. o. – jako lider konsorcjum oraz Agat S.A. – partner konsorcjum.

Budowa zbiorników magazynowych w Bazach Paliw

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to istotna inwestycja dla Spółki, jej realizacja ma na celu dalsze umacnianie pozycji PERN jako lidera rynku składowania i magazynowania paliw. Zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego budowę nowych pojemności magazynowych podzielono na trzy etapy.

ETAP I – zrealizowany:

 • BP 1 Koluszki: 2 zbiorniki 32.000 m3
 • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 2 zbiorniki 32.000 m3

Głównym realizatorem zadań ujętych w pierwszym etapie inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Agat S.A.

ETAP II:

 • BP 1 Koluszki: 1 zbiornik 32.000 m3 – zrealizowany,
 • BP 3 Boronów: 1 zbiornik 10.000 m3 – w trakcie realizacji,
 • BP 4 Rejowiec: 2 zbiorniki 32.000 m3 – w trakcie realizacji,
 • BP 5 Emilianów: 2 zbiorniki 10.000 m3 – w trakcie realizacji,
 • BP 21 Dębogórze: 2 zbiorniki 32.000 m3 – w trakcie realizacji,
 • BP 22 Małaszewicze: 1 zbiornik 32.000 m– w trakcie realizacji.

Główni realizatorzy zadań ujętych w drugim etapie inwestycji:
BP 1 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
BP 3 i BP 4 – Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Mostostal Płock S.A.
BP 5 i BP 22 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
BP 21 – Konsorcjum w firm ALDESA Construcciones Polska sp. z o.o. (lider), ALDESA Construcciones SA, MEKRO sp. z o.o.

ETAP III – obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanych ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę zbiorników o pojemności 32 tys. m3 do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na:

 1. 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach,
 2. 4 zbiorniki w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
 3. 2 zbiorniki w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
 4. 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 4 w Rejowiec,
 5. 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Wykonawcą prac projektowych III Etapu rozbudowy jest ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to odpowiedź Spółki na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki między innymi zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

Budowa rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.

Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin) wraz z dodatkowymi pompowniami paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią osiągniecie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw na odcinku Płock – Trzebinia.

Więcej o inwestycji na www.boronowtrzebinia.pl