Inwestycje PERN S.A.

PERN S.A. jako krajowy i regionalny lider logistyki paliwowo-naftowej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, realizuje Politykę Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, PERN S.A. pełnić będzie kluczową rolę w transporcie i magazynowaniu ropy i paliw. Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym stawia przed PERN szereg zadań w zakresie rozwoju infrastruktury, dlatego Spółka podjęła realizację następujących inwestycji:

Rozbudowa infrastruktury magazynowej dla ropy naftowej w Bazie w Gdańsku

W 2020 roku zakończono prace związane z rozbudową pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk oraz przekazano do eksploatacji 2 zbiorniki o pojemności 100 tys. m3 każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotąd park zbiornikowy składał się z 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności 50 tys. m3 każdy. Dzięki nowym stutysięcznikom, w Bazie Gdańsk nasi Klienci dysponują łącznie ponad 1,1 mln m³ pojemności magazynowej.

Rozbudowa paru zbiornikowego to szereg korzyści:

 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego i dodatkowe pojemności na magazynowanie zapasów interwencyjnych,
 • zwiększenie elastyczności tłoczeń oraz usprawnienie transportu wielogatunkowego.
 • wzrost przychodów z magazynowania,
 • wzrost sprawności technologicznej Bazy Gdańsk,
 • wzrost pojemności magazynowych PERN w celu poprawy elastyczności działalności operacyjnej przy odbiorze dostaw morskich i dystrybucji do rafinerii systemem rurociągowym PERN.

Głównym wykonawcą zbiorników było konsorcjum firm: Mostostal Płock S.A. (lider), Mostostal Warszawa S.A. (partner). Autorem dokumentacji projektowej, pełniący również nadzór autorski nad inwestycją był Orlen Projekt S.A.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Terminalu Naftowym w Gdańsku

Inwestycja ta była kontynuacją I etapu budowy Terminalu Naftowego Gdańsk, w ramach którego w 2016 r. oddano do użytku sześć zbiorników (każdy po 62,5 tys. m3) o łącznej pojemności 375 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To jedyny taki obiekt w Polsce, działający jako surowcowy hub morski.

Rozbudowa zwiększyła pojemność TNG do 765 tys. m3. W październiku 2020 roku przekazano do eksploatacji 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ostatni zbiornik o pojemności 45 tys. m3, został włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku.

Korzyści z realizacji inwestycji:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
 • nowe możliwości magazynowania umożliwią gromadzenie zapasów interwencyjnych,
 • zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego,
 • większe możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej,
 • nowe pojemności dla Klientów PERN,
 • bardziej efektywna obsługa tankowców wpływających do Naftoportu,
 • wzrost udziału PERN w rynku polskiej logistyki surowcowej.

Projekt TNG opracował PGNiG Gazoprojekt S.A. Głównym Wykonawcą Inwestycji było konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., jako lider i firma Agat S.A, partner konsorcjum. Funkcję inżyniera budowy pełnił Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.

Budowa zbiorników magazynowych w Bazach Paliw

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to istotna inwestycja dla Spółki, jej realizacja ma na celu dalsze umacnianie pozycji PERN jako lidera rynku składowania i magazynowania paliw. Zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego budowę nowych pojemności magazynowych podzielono na trzy etapy.

ETAP I – zrealizowany:

 • BP 1 Koluszki: 2 zbiorniki 32.000 m3
 • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 2 zbiorniki 32.000 m3

Głównym realizatorem zadań ujętych w pierwszym etapie inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Agat S.A.

ETAP II – zrealizowany:

 • BP 1 Koluszki: 1 zbiornik 32.000 m3,
 • BP 3 Boronów: 1 zbiornik 10.000 m3,
 • BP 4 Rejowiec: 2 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 5 Emilianów: 2 zbiorniki 10.000 m3,
 • BP 21 Dębogórze: 2 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 22 Małaszewicze: 1 zbiornik 32.000 m3.

Główni realizatorzy zadań ujętych w drugim etapie inwestycji:

 • BP 1 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
 • BP 3 i BP 4 – Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Mostostal Płock S.A.
 • BP 5 i BP 22 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
 • BP 21 – Konsorcjum w firm ALDESA Construcciones Polska sp. z o.o. (lider), ALDESA Construcciones SA, MEKRO sp. z o.o.

ETAP III – obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanych ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, zbiorników o pojemności 32 tys. m3 każdy do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obecnie trwają prace związane z budową zbiorników w następujących lokalizacjach:

 • BP 1 Koluszki: 3 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 3 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 21 Dębogórze: 1 zbiornik 32.000 m3.

Głównym realizatorem robót budowlanych wskazanych powyżej zadań jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider), Mostostal Płock S.A. (partner).

Aktualnie pozyskiwane są także pozwolenia na budowę dla kolejnych zbiorników. Wykonawcą prac projektowych jest firma ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to odpowiedź Spółki na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki między innymi zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

Budowa rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.

Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin) wraz z dodatkowymi pompowniami paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią osiągniecie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw na odcinku Płock – Trzebinia.

Więcej o inwestycji na www.boronowtrzebinia.pl