O inwestorze

O inwestorze

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej.

Łącznie Grupa zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 3,6 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 2 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok. Misją PERN jest niezawodne i bezpieczne dostarczanie powierzonych nam surowców i paliw.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pern.pl

PERN w liczbach