O inwestorze

O inwestorze

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowo-paliwowej.

Łącznie Grupa zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych oraz posiada około 4,1 mln mpojemności magazynowej na ropę naftową i około 2,4 mln mna paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pern.pl

Infrastruktura PERN