Bezpieczeństwo

Strefa bezpieczeństwa rurociągu

Jakie ograniczenia dotyczą strefy bezpieczeństwa rurociągu po zakończeniu budowy?

PERN S.A. dba o zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa realizowanych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem:

Przed rozpoczęciem faktycznej eksploatacji rurociągu – tłoczenia produktów naftowych, zostanie przeprowadzony szereg czynności potwierdzających bezpieczeństwo techniczne wybudowanej infrastruktury.

  • Na etapie produkcji rur przeprowadzane są kompleksowe testy jakości stali, jej wytrzymałości oraz warstwy izolacyjnej rur.
  • Łączenie poszczególnych rur w sieć rurociągu odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych technik spawalniczych pozwalających na bardzo wysoką – wręcz chirurgiczną – dokładność wykonywanych zadań. Jakość wszystkich spoin jest szczegółowo kontrolowana przy wykorzystaniu najnowszych technologii inżynierii materiałowej.
  • Do posadowienia rurociągu w wykopie wykorzystywane są nowoczesne dźwigi boczne.
  • Finalnie przeprowadzane są testy wytrzymałości i szczelności oraz badania z wykorzystaniem tłoków inteligentnych, w szczególności w zakresie badania geometrii i stanu rurociągu.
  • Całodobowy nadzór nad pracą systemów pełni automatyczny system nadzoru oraz system wykrywania rozszczelnień i wycieków z rurociągu.