Pierwsza nitka

W 1975 roku uruchomiono pierwszą nitkę rurociągu, którego przeznaczeniem było zasilanie zarówno rafinerii polskich, jak i wschodnio-niemieckiej w ropę naftową. Rurociąg Pomorski stanowi jeden z elementów technologicznego układu przesyłowego rurociągów dalekosiężnych PERN na Odcinku Pomorskim, służącym do przesyłu ropy naftowej na trasie Baza Miszewko Strzałkowskie – Baza Gdańsk jak również w kierunku przeciwnym z Bazy Gdańsk do Bazy Miszewko Strzałkowskie.

Trasa I nitki Odcinka Pomorskiego o długości około 236 km, przebiega przez województwo mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, na terenach następujących gmin:

  • województwo mazowieckie: Słupno, Radzanowo, Bielsk, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Sierpc;
  • województwo kujawsko-pomorskie: Rogowo, Rypin, Osiek, Brodnica, Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Świecie nad Osą, Łasin;
  • województwo pomorskie: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański i miasto Gdańsk.

Charakterystyczne parametry istniejącego rurociągu:

średnica nominalna – DN 800

długość części liniowej – ok. 236 km

ciśnienie nominalne – PN 5,5 MPa

max. ciśnienie robocze – MOP 5,4 MPa

Rurociąg posiada instalację ochrony katodowej a wzdłuż rurociągu ułożona jest linia światłowodowa wybudowana w latach 2003 – 2005.

Istniejące elementy infrastruktury technicznej służącej do obsługi Rurociągu Pomorskiego rozlokowane są w dwóch bazach magazynowych Baza Gdańsk i Baza Miszewko Strzałkowskie oraz trzech stacjach pomp Pelplin, Łasin i Rypin. Na trasie rurociągu zlokalizowanych jest 19 stacji zasuw.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę części liniowej II nitki Rurociągu Pomorskiego oraz rozbudowę istniejących obiektów. Podstawowym założeniem planowanej budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego był przebieg nowego rurociągu wzdłuż istniejącej I nitki, tak aby rurociąg mógł być obsługiwany przez stacje pomp pośrednich I nitki Rurociągu Pomorskiego.