Skip to Content

Blog Archives

Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej

3 czerwca 2019 r. został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez firmę EKO-KONSULT z Gdańska w obszarze planowanego przedsięwzięcia budowy II nitki Odcinka Pomorskiego.

4 Czytaj dalej →

Specustawa naftowa

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ułatwi naszej Firmie budowę i modernizację rurociągów naftowych i paliwowych

2 Czytaj dalej →

Studium Wykonalności

9 kwietnia 2019 roku Spółka przyjęła Studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego”

0 Czytaj dalej →
Rurociąg Pomorski