Skip to Content

Blog Archives

II nitkę zaprojektuje ILF

PERN rozstrzygnął przetarg oraz uzyskał stosowne zgody organów korporacyjnych na wybór projektanta inwestycji.  II nitkę zaprojektuje ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

2 Czytaj dalej →

Specustawa naftowa a inwestycje liniowe naszej Spółki

Wybrane projekty inwestycyjne PERN realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwanej Specustawą naftową).

1 Czytaj dalej →

Specustawa naftowa

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ułatwi naszej Firmie budowę i modernizację rurociągów naftowych i paliwowych

2 Czytaj dalej →
Rurociąg Pomorski