Skip to Content

About: aga

Recent Posts by aga

Zakończyliśmy realizację badań geotechnicznych w kolejnych sołectwach

Miło nam poinformować o wykonaniu kompletu badań geotechnicznych w kolejnych 39 sołectwach na trasie projektowanej II nitki Rurociągu Pomorskiego.

26 Czytaj dalej →

PERN poszukuje dostawcy rur do budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

PERN ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest realizacja zakupu obejmującego dostarczenie rur i elementów orurowania na potrzeby realizacji budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej.

23 Czytaj dalej →

Znamy laureatów konkursu „Moja mała Ojczyzna”

Konkurs PERN „Moja mała Ojczyzna” cieszył się dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy wiele bardzo ciekawych prac. Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom 🙂

25 Czytaj dalej →

Głosujemy – wybierzmy najładniejszą pracę i najciekawsze zdjęcie lub film

Zapraszamy do głosowania na najładniejszą pracę plastyczną i najciekawszą pracę multimedialną (zdjęcie lub film) przedstawiający „Moją małą Ojczyznę”.

23 Czytaj dalej →

Konkurs „Moja mała Ojczyzna” – przedłużenie terminu nadsyłania prac

Pokaż nam czym jest dla Ciebie Twoja mała Ojczyzna. Na prace czekamy do 19 października 2020 r. Przedłużyliśmy termin z uwagi na liczne prośby mieszkańców gmin.

23 Czytaj dalej →

Aktualny status badań geotechnicznych

Z wielką przyjemnością informujemy o wykonaniu kompletu badań geotechnicznych w czternastu sołectwach na trasie projektowanego rurociąg.

13 Czytaj dalej →

Mamy już wstępną trasę II nitki Rurociągu Pomorskiego

PERN przyjął Projekt Wstępny II nitki Odcinka Pomorskiego. Opracowanie dokumentacji było możliwe dzięki koordynacji wielu elementów, w tym wizjom terenowym, wstępnym badaniom podłoża gruntowego oraz wstępnym opiniom od urzędów i instytucji w sprawie przebiegu ropociągu.

Celem Projektu Wstępnego jest określenie oraz uzgodnienie założeń funkcjonalnych, technologicznych, technicznych oraz lokalizacyjnych planowanej inwestycji. Na Projekt składa się analiza i opis założeń technologicznych oraz uwarunkowań formalno-prawnych.

Przyjęcie Projektu oznacza, że zatwierdzona została wstępna trasa rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk.

Przy wyznaczaniu trasy uwzględniono:

uwarunkowania środowiskowe (obecność cennych elementów przyrodniczych, czynniki geologiczne i hydrogeologiczne),
uwarunkowania urbanistyczne (tereny zamieszkane i przeznaczone pod zabudowę),
uwarunkowania techniczne (infrastruktura drogowa i kolejowa, zabudowania mieszkalne),
uwarunkowania kulturowe (zabytki, obiekty i obszary objęte opieką konserwatorską),
możliwość usytuowania w istniejącej strefie bezpieczeństwa.

Przygotowany Projekt Wstępny II nitki Rurociągu Pomorskiego jest podstawą do uzyskania Decyzji Środowiskowej. Na dalszym etapie projektowania stanowić będzie bazę do pozyskania Decyzji Lokalizacyjnej oraz pozwoleń na budowę. Powzięte założenia na obecnym etapie są punktem wyjścia do sporządzenia projektów budowlanych oraz wykonawczych.

9 Czytaj dalej →

Kolejne spotkania informacyjne dot. II nitki Rurociągu Pomorskiego

W miejscowościach leżących na trasie inwestycji odbyły się kolejne spotkania informacyjne dot. II nitki Rurociągu Pomorskiego. Jaką długość będzie miał rurociąg, ile działek przetnie w naszej gminie, jak będą liczone odszkodowania – na te oraz wiele innych pytań odpowiadali przedstawicie PERN i wykonawcy. Tym razem odwiedziliśmy w województwie pomorskim: Pruszcz Gdański, Tczew, Subkowy, Pelplin, Ryjewo, Kwidzyn, Gardeję, Gniew, województwie kujawsko-pomorskim: Łasin, Świecie nad Osą, Jabłonowo Pomorskie, Rogowo oraz województwie mazowieckim: Szczutowo, Sierpc, Radzanowo. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie, aktywny udział, ciekawe pytania i konstruktywne dyskusje.

Pierwszy cykl spotkań przerwała sytuacja związaną z epidemią COVID19 i przez ostatnie miesiące mogliśmy kontaktować się z jednostkami samorządu tylko telefonicznie oraz za pośrednictwem sukcesywnie ustawianych stojaków z broszurami informacyjnymi. Obecnie powoli powracamy do spotkań bezpośrednich przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Porozmawiajmy… o rurociągu

Podczas rozmów z gminami przede wszystkim opowiadamy o inwestycji, ale także staramy się poznać lokalne potrzeby i problemy, jak również obawy i pytania związane z budową nowego rurociągu.

Na spotkaniach przedstawiciele PERN i wykonawcy przybliżają znaczenie i zakres inwestycji, przedstawiają ogólny harmonogram oraz omawiają uwarunkowania prawne projektu. Podczas prezentacji wyjaśniają, jak powstaje trasa rurociągu, pokazując złożoność uwarunkowań przebiegu rurociągu, który musi uwzględnić projektant. Są to m. in. analizy środowiskowe, ukształtowanie terenu, zapisy studiów i MPZP, bliskość zabudowań i infrastruktury urbanistycznej oraz wiele innych.

Następnie projektanci prezentują planowany przebieg rurociągu w poszczególnych gminach oraz opowiadają o prowadzonych obecnie badaniach geotechnicznych. Wyjaśniają również, że właścicielom działek będą przysługiwały odszkodowania za realizację inwestycji, których wysokość zostanie określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę powołanego przez Wojewodę.

Gdzie znaleźć informacje o projekcie?

Nasi przedstawiciele rozmawiają z władzami gmin o planowanych działaniach komunikacyjnych. Poruszamy wspólnie także temat najbardziej skutecznych metodach informowania mieszkańców i właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na trasie planowanej inwestycji. Zastanawiamy się, kiedy i gdzie najlepiej przeprowadzić spotkania informacyjne, jak rozmieścić punkty konsultacyjno-informacyjne oraz jak kolportować materiały. Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej poświęconej tylko inwestycji oraz do zapisywania się na newsletter.

Zapraszamy na kolejne spotkania

Za niecałe 2 tygodnie spotkamy się z przedstawicielami gminy Bobrowo i Rady Dzielnic: Rudniki oraz Krakowiec-Górki Zachodnie.

7 Czytaj dalej →

PERN wybrał inżyniera budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

PERN podpisał umowę z wybranym konsorcjum na pełnienie funkcji inżyniera budowy na czas przygotowywania i realizacji II nitki Odcinka Pomorskiego. Ten strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju projekt należy do programu Megainwestycje PERN.

Umowa na wykonywanie funkcji inżyniera została zawarta z konsorcjum w składzie: SGS Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (lider) oraz BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (partner).

Funkcja inżyniera budowy jest często wykorzystywanym rozwiązaniem przy tak dużych projektach. Polega ona na zapewnieniu zespołu wykwalifikowanych ekspertów, którzy są wsparciem na etapie przygotowania oraz zarządzania technicznego i nadzoru na etapie realizacyjnym inwestycji.

II nitka Rurociągu Pomorskiego

Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego – rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk to kluczowe przedsięwzięcie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Celem jest stworzenie dodatkowej infrastruktury, która zwiększy bezpieczeństwo tłoczeń i stanie się zabezpieczeniem dla transportu ropy naftowej. Planowana trasa rurociągu surowcowego ma 240 km i będzie biegła wzdłuż już istniejącej I nitki rurociągu.

Za budową drugiej nitki rurociągu pomorskiego przemawiają także dynamiczne zmiany w otoczeniu, wskazujące na ewidentny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, będący wynikiem strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie.
-Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN

Projekt powstaje w oparciu o ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

5 Czytaj dalej →

Uruchamiamy punkty informacyjne

Rozpoczęliśmy uruchamianie punktów informacyjnych dotyczących budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego na terenach gmin, przez które przebiega planowana inwestycja.

Ustawiane w przestrzeni publicznej punkty są jedną z przyjętych form informowania mieszkańców o aktualnie prowadzonych działaniach. Punkty organizowane są w formie stojaka z dostępnymi materiałami informacyjnymi w postaci: folderów, ulotek oraz plakatu – obecnie informujących o  rozpoczynających się badaniach geotechnicznych.

Pierwszy stojak informacyjny został ustawiony 15 maja w siedzibie Urzędu Gminy Pszczółki. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie.

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy uruchomienie kolejnych punktów informacyjnych na obszarze następujących gmin:

  • w województwie mazowieckim: Słupno, Radzanowo, Bielsk, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Sierpc,
  • w województwie kujawsko-pomorskim: Rogowo, Rypin, Osiek, Brodnica, Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Świecie nad Osą, Łasin,
  • w województwie pomorskim: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz miasto Gdańsk.
5 Czytaj dalej →

 

Recent Comments by aga

    No comments by aga

Rurociąg Pomorski