Skip to Content

About: aga

Recent Posts by aga

PERN wybrał inżyniera budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

PERN podpisał umowę z wybranym konsorcjum na pełnienie funkcji inżyniera budowy na czas przygotowywania i realizacji II nitki Odcinka Pomorskiego. Ten strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju projekt należy do programu Megainwestycje PERN.

Umowa na wykonywanie funkcji inżyniera została zawarta z konsorcjum w składzie: SGS Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (lider) oraz BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (partner).

Funkcja inżyniera budowy jest często wykorzystywanym rozwiązaniem przy tak dużych projektach. Polega ona na zapewnieniu zespołu wykwalifikowanych ekspertów, którzy są wsparciem na etapie przygotowania oraz zarządzania technicznego i nadzoru na etapie realizacyjnym inwestycji.

II nitka Rurociągu Pomorskiego

Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego – rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk to kluczowe przedsięwzięcie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Celem jest stworzenie dodatkowej infrastruktury, która zwiększy bezpieczeństwo tłoczeń i stanie się zabezpieczeniem dla transportu ropy naftowej. Planowana trasa rurociągu surowcowego ma 240 km i będzie biegła wzdłuż już istniejącej I nitki rurociągu.

Za budową drugiej nitki rurociągu pomorskiego przemawiają także dynamiczne zmiany w otoczeniu, wskazujące na ewidentny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, będący wynikiem strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie.
-Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN

Projekt powstaje w oparciu o ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

5 Czytaj dalej →

Uruchamiamy punkty informacyjne

Rozpoczęliśmy uruchamianie punktów informacyjnych dotyczących budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego na terenach gmin, przez które przebiega planowana inwestycja.

Ustawiane w przestrzeni publicznej punkty są jedną z przyjętych form informowania mieszkańców o aktualnie prowadzonych działaniach. Punkty organizowane są w formie stojaka z dostępnymi materiałami informacyjnymi w postaci: folderów, ulotek oraz plakatu – obecnie informujących o  rozpoczynających się badaniach geotechnicznych.

Pierwszy stojak informacyjny został ustawiony 15 maja w siedzibie Urzędu Gminy Pszczółki. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie.

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy uruchomienie kolejnych punktów informacyjnych na obszarze następujących gmin:

  • w województwie mazowieckim: Słupno, Radzanowo, Bielsk, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Sierpc,
  • w województwie kujawsko-pomorskim: Rogowo, Rypin, Osiek, Brodnica, Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Świecie nad Osą, Łasin,
  • w województwie pomorskim: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz miasto Gdańsk.
5 Czytaj dalej →

Trwają badania geotechniczne na trasie Rurociągu Pomorskiego

Na przełomie marca i kwietnia rozpoczęły się badania geotechniczne w gminach, na terenie których będzie prowadzona budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego.

3 Czytaj dalej →

Błogosławionego Alleluja

Z serca życzymy Państwu zdrowia, spokoju i niezachwianej wiary w dobro. Niech głębokie przeżycia duchowe przyczynią się do odrodzenia nadziei i będą zapowiedzią nowej, lepszej przyszłości…

3 Czytaj dalej →

Rozmawiamy z gminami o II nitce Rurociągu Pomorskiego

Od 24 lutego br. rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami gmin leżących na trasie budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego.

4 Czytaj dalej →

PERN szuka Inżyniera budowy

6 lutego br. PERN S.A. ogłosił postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wybór firmy, która będzie pełnić funkcję „Inżyniera budowy” dla inwestycji II nitki rurociągu pomorskiego.

4 Czytaj dalej →

II nitkę zaprojektuje ILF

PERN rozstrzygnął przetarg oraz uzyskał stosowne zgody organów korporacyjnych na wybór projektanta inwestycji.  II nitkę zaprojektuje ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

2 Czytaj dalej →

 

Recent Comments by aga

    No comments by aga

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!