PERN rozstrzygnął przetarg oraz uzyskał stosowne zgody organów korporacyjnych na wybór projektanta inwestycji.  II nitkę zaprojektuje ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

PERN zawarł z ILF umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej strategicznej inwestycji „Budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk”. W postępowaniu przetargowym Wykonawca ten zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawca prac projektowych w ramach etapu przygotowania inwestycji uzyska wszelkie wymagane i konieczne w tym zakresie opinie, uzgodnienia i decyzje (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji) oraz – na zasadach prawa opcji – będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją tzw. „II nitki Odcinka Pomorskiego„.

ILF jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo – doradczych, która świadczy kompleksowe usługi m.in. w obszarze ropy i gazu oraz posiada bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę techniczną i menedżerską niezbędną do świadczenia usług projektowania, doradztwa oraz zarządzania i nadzoru na realizacją inwestycji liniowej.

Budowa rurociągu realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwaną Specustawą), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r. Wstępnie zakłada się zakończenie etapu prac przygotowawczych pod koniec 2021 roku oraz rozpoczęcie fazy realizacji inwestycji.