Skip to Content

Blog Archives

Co dalej z II nitką Rurociągu Pomorskiego?

Dla inwestycji została wydana już decyzja środowiskowa określająca uwarunkowania realizacji budowy rurociągu ropy naftowej relacji Gdańsk-Płock, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Teraz czas na pozyskanie decyzji dotyczącej umiejscowienia rurociągu.

6 Czytaj dalej →

Decyzja określająca uwarunkowania środowiskowe Rurociągu Pomorskiego została wydana

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

2 Czytaj dalej →

Zakończyliśmy badania geotechniczne na Wiśle

Za nami bardzo ważny etap projektowania II nitki Rurociągu Pomorskiego – badania geotechniczne. Jako ostatnie zostały poddane analizie punkty zlokalizowane w nurcie Wisły, których zbadanie nie było możliwe wcześniej, ze względu na wysoki poziom wód na rzece.

2 Czytaj dalej →

Ostatnie badania geotechniczne

Aż 2027 otworów oraz 662 sondowania – tyle badań przeprowadzili geolodzy w ciągu ostatnich 10 miesięcy! Od maja 2020 r. na trasie projektowanej II nitki Rurociągu Pomorskiego prowadzili badania geotechniczne, które miały na celu rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych projektowanego rurociągu. Prace terenowe związane z przygotowaniem inwestycji, we wszystkich trzech województwach są już na ukończeniu.

3 Czytaj dalej →

Specustawa naftowa

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ułatwi naszej Firmie budowę i modernizację rurociągów naftowych i paliwowych

2 Czytaj dalej →
Rurociąg Pomorski