Aż 2027 otworów oraz 662 sondowania – tyle badań przeprowadzili geolodzy w ciągu ostatnich 10 miesięcy! Od maja 2020 r. na trasie projektowanej II nitki Rurociągu Pomorskiego prowadzili badania geotechniczne, które miały na celu rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych projektowanego rurociągu. Prace terenowe związane z przygotowaniem inwestycji, we wszystkich trzech województwach są już na ukończeniu.

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły rozpoznanie budowy i stanu podłoża gruntowego. Pobrane próbki gruntów zostały przesłane do laboratorium, które analizowało je szczegółowo pod kątem możliwości poprowadzenia w tym miejscu planowanej inwestycji. Prace były wykonywane za pomocą małoinwazyjnego sprzętu (wiertnice lub sondy). Dzięki temu było możliwe sprawne uprzątnięcie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

Przeprowadzone badania geotechniczne były niezbędne do uzyskania informacji umożliwiających zaprojektowanie rurociągu ropy naftowej w sposób najbardziej optymalny i bezpieczny.

Do wykonania zostały jedynie 2 wiercenia oraz 2 sondowania w nurcie i na brzegu Wisły. Są to tereny klasyfikowane już jako obszary morskie i dlatego stanowią największe wyzwanie. Tych prac nie udało się wykonać do tej pory ze względu na zbyt wysoki stan wody. Zamarznięcie rzeki uniemożliwiło wykonanie badań z barek, ze względu na pływające kry lodu i lodołamacze. Konieczne było zawieszenie badań do momentu, kiedy woda w rzece wróci do swojego naturalnego stanu.

Dziękujemy wszystkim właścicielom za wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań. Umożliwienie wykonania pomiarów we wszystkich lokalizacjach pozwoliło na efektywne prowadzenie prac terenowych.

Po wykonaniu ostatnich pomiarów będzie możliwe zakończenie prac projektowych i procedur administracyjnych prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę.