PERN przyjął Projekt Wstępny II nitki Odcinka Pomorskiego. Opracowanie dokumentacji było możliwe dzięki koordynacji wielu elementów, w tym wizjom terenowym, wstępnym badaniom podłoża gruntowego oraz wstępnym opiniom od urzędów i instytucji w sprawie przebiegu ropociągu.

Celem Projektu Wstępnego jest określenie oraz uzgodnienie założeń funkcjonalnych, technologicznych, technicznych oraz lokalizacyjnych planowanej inwestycji. Na Projekt składa się analiza i opis założeń technologicznych oraz uwarunkowań formalno-prawnych.

Przyjęcie Projektu oznacza, że zatwierdzona została wstępna trasa rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk.

Przy wyznaczaniu trasy uwzględniono:

uwarunkowania środowiskowe (obecność cennych elementów przyrodniczych, czynniki geologiczne i hydrogeologiczne),
uwarunkowania urbanistyczne (tereny zamieszkane i przeznaczone pod zabudowę),
uwarunkowania techniczne (infrastruktura drogowa i kolejowa, zabudowania mieszkalne),
uwarunkowania kulturowe (zabytki, obiekty i obszary objęte opieką konserwatorską),
możliwość usytuowania w istniejącej strefie bezpieczeństwa.

Przygotowany Projekt Wstępny II nitki Rurociągu Pomorskiego jest podstawą do uzyskania Decyzji Środowiskowej. Na dalszym etapie projektowania stanowić będzie bazę do pozyskania Decyzji Lokalizacyjnej oraz pozwoleń na budowę. Powzięte założenia na obecnym etapie są punktem wyjścia do sporządzenia projektów budowlanych oraz wykonawczych.