W związku z budową II nitki Rurociągu Pomorskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze w terenie.

Aktualnie trwają prace planistyczne polegające na zaprojektowaniu trasy przebiegu rurociągu z uwzględnieniem szeregu czynników, takich jak: istniejąca zabudowa, obowiązujące miejscowe plany, kwestie środowiskowe, istniejąca infrastruktura i wiele innych.

Na przełomie marca i kwietnia br. geolodzy będą zwracali się z prośbą do właścicieli tych nieruchomości, przez które planowane jest poprowadzenie rurociągu, o umożliwienie wstępu na grunty w celu wykonania niezbędnych wstępnych badań geotechnicznych. Następnie w kolejnych miesiącach będą uzyskiwane zgody od właścicieli nieruchomości na i wykonywane właściwych badań geotechnicznych dla celów projektu budowlanego. Na terenie gminy pojawią się również geodeci, którzy będą dokonywali niezbędnych czynności geodezyjnych, mających na celu opracowanie mapy do celów projektowych.

Działania projektowe na zlecenie PERN S.A. prowadzi firma ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. Oddelegowani geolodzy w celu potwierdzenia prac posługują się stosownymi pełnomocnictwami, natomiast geodeci zgłoszeniem pracy geodezyjnej.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników realizujących inwestycję.