20 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji II nitki Odcinka Pomorskiego pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock” w miejscowości Jarzębina w gminie Ryjewo (województwo pomorskie).

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane na terenie gminy Ryjewo ze względu na nowy przebieg rurociągu oraz znaczące odejście od istniejącej I nitki. Głównym celem rozmów było przybliżenie mieszkańcom informacji o planowanej inwestycji, szczególnie z perspektywy aspektów, które mają bezpośredni wpływ na lokalną społeczność.

Spotkanie odbyło się na trenie Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach-Jarzębinie, przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Zgromadzonych przywitał obecny Wójt Gminy, Sławomir Słupczyński, aktywnie uczestniczący w spotkaniu.

O inwestycji liniowej

Przedstawiciele Inwestora (PERN) i Wykonawcy (ILF Consulting Engineers Polska) zapoznali mieszkańców z harmonogramem prac oraz szczegółowo opowiedzieli o inwestycji. Mówiono o celu i przyczynach realizowanej inwestycji, jakie są jej uwarunkowania prawne, a także w jaki sposób powstaje trasa II rurociągu oraz jakie kwestie należy uwzględnić w procesie projektowania.

Następnie prowadzący przybliżyli kwestie aktualnie prowadzonych badań geotechnicznych na całej trasie planowanego ropociągu. Ważnym tematem rozmowy były odszkodowania – wyjaśniono, na jakich zasadach są one przyznawane. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, w których te kwestie zostały szczegółowo przedstawione.

Trasa rurociągu

Projektanci na spotkanie przygotowali mapę ze wstępnym przebiegiem planowanej inwestycji w miejscowościach Jarzębina oraz Jałowiec. Każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać, pozyskać dodatkowe informacje oraz wyjaśnić wątpliwości, skąd wynika taki przebieg.

Kolejne spotkania informacyjne z mieszkańcami zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie.