I etap prac terenowych związanych z projektowaniem II nitki Rurociągu Pomorskiego został zakończony. Działania terenowe przebiegły bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i wyrozumiałe podejście do pracy geodetów oraz geologów.

Obecnie rozpoczyna się II etap prac terenowych – właściwe badania geotechniczne. Będą one przebiegały w dwóch turach.

Od początku maja br. geolodzy rozpoczną pozyskiwanie zgód od właścicieli gruntów na przeprowadzenie niezbędnych wierceń geologicznych. Następnie w okresie od maja do grudnia 2020 roku będzie można zaobserwować ekspertów pracujących w terenie przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Podczas I etapu przeprowadzono około 50 wierceń na odcinku 240 km planowanej trasy rurociągu. II etap prac wiąże się z wykonaniem ponad 2 000 odwiertów na tym samym odcinku.

Badania geotechniczne są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów, przeważnie za pomocą przenośnych wiertnic i zazwyczaj trwają kilka godzin. Średnica odwiertu wynosi około 30 cm.

Prace projektowe na zlecenie PERN S.A. prowadzi firma ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników realizujących projekt.