Od 24 lutego br. rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami gmin leżących na trasie budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego.

Nasi przedstawicie odwiedzili już gminy: Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Słupno, Gozdowo, Bielsk, Mochowo, Rypin, Osiek i Brodnica.

Celem rozmów z gminami jest przybliżenie znaczenia i zakresu projektu, przedstawienie ogólnego harmonogramu oraz omówienie uwarunkowań prawnych inwestycji.

Przedstawiciele PERN i Wykonawca wyjaśniają, jak powstaje trasa rurociągu, pokazując złożoność uwarunkowań przebiegu rurociągu, który musi uwzględnić projektant. Są to m. in. analizy środowiskowe, ukształtowanie terenu, zapisy studiów i MPZP, bliskość zabudowań i infrastruktury urbanistycznej i inne.

Projektanci prezentują planowany przebieg rurociągu w poszczególnych gminach. Wyjaśniają, że w związku z prowadzoną inwestycją właścicielom działek będą przysługiwały odszkodowania, których wysokość zostanie określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę powołanego przez Wojewodę zgodnie z zapisami Specustawy naftowej.

Nasi przedstawiciele omawiają z władzami gmin planowane działania komunikacyjne mające na celu skuteczne poinformowanie mieszkańców gmin i właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na trasie planowanej inwestycji, tj. spotkania informacyjne, punkty konsultacyjno-informacyjne w gminach, materiały nt. projektu, udział w lokalnych wydarzeniach.

Ze strony PERN w spotkaniach udział biorą: Robert Woroszyło – Kierownik Projektu, Kierownicy Baz i Koordynatorzy Stacji Pomp odpowiedzialni za dany odcinek rurociągu pomorskiego m.in. Kazimierz Tarasiuk, Krzysztof Skierkowski, Jacek Makowski i Marta Owczarzak – Wsparcie oraz Projektant – firma ILF i przedstawiciel spółki UTILA odpowiedzialny za komunikację społeczną w projekcie.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dotychczasowym gminom za miłe przyjęcie i konstruktywne dyskusje. Kolejne spotkania planowane są w połowie marca br.