Skip to Content

Blog Archives

Życzenia Świąteczne

27 Czytaj dalej →

Zakończyliśmy realizację badań geotechnicznych w kolejnych sołectwach

Miło nam poinformować o wykonaniu kompletu badań geotechnicznych w kolejnych 39 sołectwach na trasie projektowanej II nitki Rurociągu Pomorskiego.

28 Czytaj dalej →

PERN poszukuje dostawcy rur do budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

PERN ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest realizacja zakupu obejmującego dostarczenie rur i elementów orurowania na potrzeby realizacji budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej.

26 Czytaj dalej →

Znamy laureatów konkursu „Moja mała Ojczyzna”

Konkurs PERN „Moja mała Ojczyzna” cieszył się dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy wiele bardzo ciekawych prac. Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom 🙂

25 Czytaj dalej →

Głosujemy – wybierzmy najładniejszą pracę i najciekawsze zdjęcie lub film

Zapraszamy do głosowania na najładniejszą pracę plastyczną i najciekawszą pracę multimedialną (zdjęcie lub film) przedstawiający „Moją małą Ojczyznę”.

23 Czytaj dalej →

Konkurs „Moja mała Ojczyzna” – przedłużenie terminu nadsyłania prac

Pokaż nam czym jest dla Ciebie Twoja mała Ojczyzna. Na prace czekamy do 19 października 2020 r. Przedłużyliśmy termin z uwagi na liczne prośby mieszkańców gmin.

23 Czytaj dalej →

Aktualny status badań geotechnicznych

Z wielką przyjemnością informujemy o wykonaniu kompletu badań geotechnicznych w czternastu sołectwach na trasie projektowanego rurociąg.

13 Czytaj dalej →

Spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Ryjewo

20 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji II nitki Odcinka Pomorskiego pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock” w miejscowości Jarzębina w gminie Ryjewo (województwo pomorskie).

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane na terenie gminy Ryjewo ze względu na nowy przebieg rurociągu oraz znaczące odejście od istniejącej I nitki. Głównym celem rozmów było przybliżenie mieszkańcom informacji o planowanej inwestycji, szczególnie z perspektywy aspektów, które mają bezpośredni wpływ na lokalną społeczność.

Spotkanie odbyło się na trenie Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach-Jarzębinie, przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Zgromadzonych przywitał obecny Wójt Gminy, Sławomir Słupczyński, aktywnie uczestniczący w spotkaniu.

O inwestycji liniowej

Przedstawiciele Inwestora (PERN) i Wykonawcy (ILF Consulting Engineers Polska) zapoznali mieszkańców z harmonogramem prac oraz szczegółowo opowiedzieli o inwestycji. Mówiono o celu i przyczynach realizowanej inwestycji, jakie są jej uwarunkowania prawne, a także w jaki sposób powstaje trasa II rurociągu oraz jakie kwestie należy uwzględnić w procesie projektowania.

Następnie prowadzący przybliżyli kwestie aktualnie prowadzonych badań geotechnicznych na całej trasie planowanego ropociągu. Ważnym tematem rozmowy były odszkodowania – wyjaśniono, na jakich zasadach są one przyznawane. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, w których te kwestie zostały szczegółowo przedstawione.

Trasa rurociągu

Projektanci na spotkanie przygotowali mapę ze wstępnym przebiegiem planowanej inwestycji w miejscowościach Jarzębina oraz Jałowiec. Każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać, pozyskać dodatkowe informacje oraz wyjaśnić wątpliwości, skąd wynika taki przebieg.

Kolejne spotkania informacyjne z mieszkańcami zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie.

10 Czytaj dalej →

Mamy już wstępną trasę II nitki Rurociągu Pomorskiego

PERN przyjął Projekt Wstępny II nitki Odcinka Pomorskiego. Opracowanie dokumentacji było możliwe dzięki koordynacji wielu elementów, w tym wizjom terenowym, wstępnym badaniom podłoża gruntowego oraz wstępnym opiniom od urzędów i instytucji w sprawie przebiegu ropociągu.

Celem Projektu Wstępnego jest określenie oraz uzgodnienie założeń funkcjonalnych, technologicznych, technicznych oraz lokalizacyjnych planowanej inwestycji. Na Projekt składa się analiza i opis założeń technologicznych oraz uwarunkowań formalno-prawnych.

Przyjęcie Projektu oznacza, że zatwierdzona została wstępna trasa rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk.

Przy wyznaczaniu trasy uwzględniono:

uwarunkowania środowiskowe (obecność cennych elementów przyrodniczych, czynniki geologiczne i hydrogeologiczne),
uwarunkowania urbanistyczne (tereny zamieszkane i przeznaczone pod zabudowę),
uwarunkowania techniczne (infrastruktura drogowa i kolejowa, zabudowania mieszkalne),
uwarunkowania kulturowe (zabytki, obiekty i obszary objęte opieką konserwatorską),
możliwość usytuowania w istniejącej strefie bezpieczeństwa.

Przygotowany Projekt Wstępny II nitki Rurociągu Pomorskiego jest podstawą do uzyskania Decyzji Środowiskowej. Na dalszym etapie projektowania stanowić będzie bazę do pozyskania Decyzji Lokalizacyjnej oraz pozwoleń na budowę. Powzięte założenia na obecnym etapie są punktem wyjścia do sporządzenia projektów budowlanych oraz wykonawczych.

10 Czytaj dalej →

Kolejne spotkania informacyjne dot. II nitki Rurociągu Pomorskiego

W miejscowościach leżących na trasie inwestycji odbyły się kolejne spotkania informacyjne dot. II nitki Rurociągu Pomorskiego. Jaką długość będzie miał rurociąg, ile działek przetnie w naszej gminie, jak będą liczone odszkodowania – na te oraz wiele innych pytań odpowiadali przedstawicie PERN i wykonawcy. Tym razem odwiedziliśmy w województwie pomorskim: Pruszcz Gdański, Tczew, Subkowy, Pelplin, Ryjewo, Kwidzyn, Gardeję, Gniew, województwie kujawsko-pomorskim: Łasin, Świecie nad Osą, Jabłonowo Pomorskie, Rogowo oraz województwie mazowieckim: Szczutowo, Sierpc, Radzanowo. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie, aktywny udział, ciekawe pytania i konstruktywne dyskusje.

Pierwszy cykl spotkań przerwała sytuacja związaną z epidemią COVID19 i przez ostatnie miesiące mogliśmy kontaktować się z jednostkami samorządu tylko telefonicznie oraz za pośrednictwem sukcesywnie ustawianych stojaków z broszurami informacyjnymi. Obecnie powoli powracamy do spotkań bezpośrednich przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Porozmawiajmy… o rurociągu

Podczas rozmów z gminami przede wszystkim opowiadamy o inwestycji, ale także staramy się poznać lokalne potrzeby i problemy, jak również obawy i pytania związane z budową nowego rurociągu.

Na spotkaniach przedstawiciele PERN i wykonawcy przybliżają znaczenie i zakres inwestycji, przedstawiają ogólny harmonogram oraz omawiają uwarunkowania prawne projektu. Podczas prezentacji wyjaśniają, jak powstaje trasa rurociągu, pokazując złożoność uwarunkowań przebiegu rurociągu, który musi uwzględnić projektant. Są to m. in. analizy środowiskowe, ukształtowanie terenu, zapisy studiów i MPZP, bliskość zabudowań i infrastruktury urbanistycznej oraz wiele innych.

Następnie projektanci prezentują planowany przebieg rurociągu w poszczególnych gminach oraz opowiadają o prowadzonych obecnie badaniach geotechnicznych. Wyjaśniają również, że właścicielom działek będą przysługiwały odszkodowania za realizację inwestycji, których wysokość zostanie określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę powołanego przez Wojewodę.

Gdzie znaleźć informacje o projekcie?

Nasi przedstawiciele rozmawiają z władzami gmin o planowanych działaniach komunikacyjnych. Poruszamy wspólnie także temat najbardziej skutecznych metodach informowania mieszkańców i właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na trasie planowanej inwestycji. Zastanawiamy się, kiedy i gdzie najlepiej przeprowadzić spotkania informacyjne, jak rozmieścić punkty konsultacyjno-informacyjne oraz jak kolportować materiały. Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej poświęconej tylko inwestycji oraz do zapisywania się na newsletter.

Zapraszamy na kolejne spotkania

Za niecałe 2 tygodnie spotkamy się z przedstawicielami gminy Bobrowo i Rady Dzielnic: Rudniki oraz Krakowiec-Górki Zachodnie.

7 Czytaj dalej →
Rurociąg Pomorski